Η αιφνίδια ανώδυνη απώλεια της κεντρικής όρασης απαιτεί επείγουσα εκτίμηση από ειδικό ιατρό

LHON

Απώλεια όρασης στο ένα μάτι ακολουθούμενη από απώλεια όρασης στο δεύτερο μάτι;
Οικογενειακό ιστορικό απώλειας όρασης;
Επηρεάζεται μόνο η
κεντρική όραση;
Τώρα είναι η στιγμή να δράσετε.

Αν αναγνωρίζετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο σήμερα

Ποια δήλωση περιγράφει την κατάστασή σας καλύτερα;

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για την παροχή γνώσης της κληρονομικής οπτικής νευροπάθειας Leber (LHON). Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί για συμβουλές από υγειονομικούς. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον/την ιατρό σας για συμβουλές. Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την Chiesi Pharmaceuticals. Ο ιστότοπος έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα για να παρέχει πληροφορίες σε υγειονομικούς και στο ευρύ κοινό σχετικά με την LHON. Η Chiesi Pharmaceuticals καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμπεριλάβει ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι διεξοδικές.

Ασθενής & Φροντιστής: Σχετικά με τα προϊόντα της Chiesi, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε μία πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια, απευθυνθείτε στον/στην ιατρό σας και ζητήστε του/της να υποβάλει τη σχετική αναφορά στο εθνικό σύστημα αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης που ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι κάθε ασθενής δύναται να αναφέρει κάθε τέτοια περίπτωση απευθείας στο εθνικό σύστημα αναφοράς. Ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων Φαρμακοεπαγρύπνησης σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της Εταιρείας, για πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας (email: pharmacovigilance.gr@chiesi.com τηλ.: 2106179763). Εναλλακτικά, οι οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφερθούν μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Για Παρόχους Υγειονομικών Υπηρεσιών: Σε περίπτωση που σας γνωστοποιηθεί μία πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου και επιθυμείτε να την αναφέρετε, υποβάλετε τη σχετική αναφορά στο εθνικό σύστημα αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση. Ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων Φαρμακοεπαγρύπνησης σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της Εταιρείας, για πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας (email: pharmacovigilance.gr@chiesi.com τηλ.: 2106179763). Εναλλακτικά, οι οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφερθούν μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).