Η αιφνίδια ανώδυνη απώλεια της κεντρικής όρασης απαιτεί επείγουσα εκτίμηση από ειδικό ιατρό

LHON

Απώλεια όρασης στον έναν οφθαλμό ακολουθούμενη από τον δεύτερο οφθαλμό
Οικογενειακό ιστορικό απώλειας της όρασης
Ατροφία οπτικού δίσκου
Χωρίς περιοφθαλμικό πόνο, χωρίς πόνο στην κίνηση των οφθαλμών

Αν εξετάσετε ασθενείς με οποιοδήποτε από τα παραπάνω, παραπέμψτε τους σε έναν οφθαλμίατρο το συντομότερο δυνατό.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για την παροχή γνώσης της κληρονομικής οπτικής νευροπάθειας Leber (LHON). Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί για συμβουλές από υγειονομικούς. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον/την ιατρό σας για συμβουλές. Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την Chiesi Pharmaceuticals. Ο ιστότοπος έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα για να παρέχει πληροφορίες σε υγειονομικούς και στο ευρύ κοινό σχετικά με την LHON. Η Chiesi Pharmaceuticals καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμπεριλάβει ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι διεξοδικές.

Ασθενής & Φροντιστής: Σχετικά με τα προϊόντα της Chiesi, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε μία πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια, απευθυνθείτε στον/στην ιατρό σας και ζητήστε του/της να υποβάλει τη σχετική αναφορά στο εθνικό σύστημα αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης που ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι κάθε ασθενής δύναται να αναφέρει κάθε τέτοια περίπτωση απευθείας στο εθνικό σύστημα αναφοράς. Ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων Φαρμακοεπαγρύπνησης σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της Εταιρείας, για πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας (email: pharmacovigilance.gr@chiesi.com τηλ.: 2106179763). Εναλλακτικά, οι οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφερθούν μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Για Παρόχους Υγειονομικών Υπηρεσιών: Σε περίπτωση που σας γνωστοποιηθεί μία πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου και επιθυμείτε να την αναφέρετε, υποβάλετε τη σχετική αναφορά στο εθνικό σύστημα αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση. Ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων Φαρμακοεπαγρύπνησης σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της Εταιρείας, για πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας (email: pharmacovigilance.gr@chiesi.com τηλ.: 2106179763). Εναλλακτικά, οι οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφερθούν μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).