Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν παρέχεται ρητή δήλωση από την Chiesi, όλες οι πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου https://www.lhonaware.com, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων και των βίντεο (στο εξής «Περιεχόμενο»), προστατεύονται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και προορίζονται μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική, χρήση. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου δεν αποκτά δικαίωμα επί οποιουδήποτε οικονομικού οφέλους που ενδέχεται να προκύψει από το Περιεχόμενο, το οποίο ανήκει στον Όμιλο Chiesi και σε τρίτα μέρη που αναφέρονται σε αυτόν, ενώ δεν παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα στα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες κλπ., των οποίων δικαιούχος είναι η Chiesi ή/και τρίτα μέρη. Οι επισκέπτες δεσμεύονται να αποζημιώσουν την Chiesi για οποιαδήποτε καταγγελία, ζημία, ευθύνη, νομική διαδικασία προκύψει από την παραβίαση των κανονισμών που αφορούν δικαιώματα τρίτων, όπως ενδεικτικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού και δυσφήμισης και για τα οποία θα ευθύνονται οι ίδιοι οι επισκέπτες, κατά την πλοήγηση τους στον παρόντα ιστότοπο και τη χρήση του Περιεχομένου.

Περιορισμοί Ευθύνης

Η Chiesi καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σε αυτό τον δικτυακό τόπο https://www.lhonaware.com, ωστόσο δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερώση ή πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, ασυνέπειες, ελλείψεις ή λάθη σε αυτόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο έχουν αποκλειστικό σκοπό τη γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Επομένως, κάθε είδους πληροφορία πρέπει να συζητηθεί με τον/την ιατρό σας. Η Chiesi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποεί αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ούτε η Chiesi, ούτε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, υλοποίηση και δημοσίευση αυτού του ιστότοπου και όλων των άλλων που συνδέονται με αυτόν, μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αποτυχία χρήσης αυτού του ιστότοπου και άλλων συνδεδεμένων με αυτόν, ή από οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο Περιεχόμενό του.

Φύση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν προορίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς ούτε αποτελούν προσφορά ή παρότρυνση για συνταγογράφηση, αγορά, προμήθεια ή διάθεση στην αγορά ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή σχετικά με προϊόντα του Ομίλου Chiesi.

Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Chiesi. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Η Chiesi ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Τροποποιήσεις στους όρους χρήσης

Η Chiesi διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και πρόσβασης στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας το παρόν κείμενο. Οι επισκέπτες θα δεσμεύονται από αυτές τις αναθεωρήσεις και επομένως υποχρεούνται να συμβουλεύονται περιοδικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για να λαμβάνουν γνώση τυχόν ενημερώσεων.

Λίστα cookies

Cookie Name

Cookie ID

Preset expiration

Google analytics

_utma

2 έτη

Google analytics


_utmb

30 λεπτά

Google analytics


_utmc

Τέλος της σύνδεσης

Google analytics

_utmv

2 έτη

Google analytics

_utmz

6 μήνες

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτό τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη αναφοράς και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και θα παρέχουν μόνο πληροφορίες σχετικά με το ποιες σελίδες επισκέφτηκε ο χρήστης, την τοποθεσία του και πόση ώρα αλληλοεπίδρασαν με τον ιστότοπο μας. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies γενικά και τον τρόπο περιορισμού ή αποκλεισμού των cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.aboutcookies.org. Σημειώστε ότι εάν περιορίσετε ή αποκλείσετε τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να μειώσετε τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητά του. Η αποδοχή ή μη των cookies μπορεί να αποφασιστεί τροποποιώντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης.

Chrome: https://support.google.com/accounts/topic/2373959?hl=el&ref_topic=2373957
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/apaloifh-cookie-kai-dedomenwn-istotopwn-firefox
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/el-gr/microsoft-edge/διαγραφή-cookies-από-τον-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/en-en/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Safari: https://support.apple.com/en-en/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Ο παρών ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο έχουν αποκλειστικό σκοπό τη γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού για την κληρονομική οπτική νευροπάθεια του Leber (LHON) και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον/την ιατρό σας για συμβουλές. Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την Chiesi Pharmaceuticals και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό σχετικά με την LHON. Η Chiesi Pharmaceuticals καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σε αυτό τον δικτυακό τόπο, ωστόσο δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτόν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια, απευθυνθείτε στον ιατρό σας, ζητώντας του να συμπληρώσει και να υποβάλει τη σχετική αναφορά περιστατικού στην αρμόδια Υγειονομική Αρχή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης που ισχύουν στη Χώρα σας. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε ασθενής μπορεί να αναφέρει απευθείας οποιαδήποτε τέτοια περιστατικά απευθείας στο εθνικό σύστημα αναφοράς.